Contributie

Contributie

De contributie bedraagt ieder jaar €36 en loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wordt je later in het jaar lid, dan bedraagt de contributie €18. De contributie wordt ieder jaar automatisch geïncasseerd. Voor deze automatische incasso dien je een machtiging te hebben getekend.

Contributie voor leden                                                                                                    € 36,00

Contributie voor donateurs                                                                                            € 36,00

Contributie voor ereleden                                                                                               GEEN

Onze sponsoren