Lidmaatschap Opzeggen

Vanaf 2017 geldt er een deadline voor het opzeggen van het lidmaatschap bij G.S.W.V. Tandje Hoger. Voor 2017 is deze vastgesteld op 1 (een) december 2017. Bij het missen van deze deadline wordt het lidmaatschap verlengd voor het volgende kalender jaar. Bij afmelding na de deadline zal het lid de 31e van december het volgende jaar worden uitgeschreven.

Of het lidmaatschap te beeïndigen dient het lid een mail te sturen naar de secretaris.


From 2017 onwards there is a deadline for membership termination at G.S.W.V. Tandje Hoger. For 2017 this deadline was set at the 1st of december 2017. Missing this deadline means your membership will be extended with another year. In case of unsubscribing after the deadline, the membership will be terminated on the 31 of december, the following year.

In order to terminate the membership, a member should send an email to the board secretary

Onze sponsoren