Contact

Algemene informatie

(rettizrooV) nekjiereV areV
moc.regohejdnat@rettizroov

Lid worden en ledenadministratie

(siraterceS) slezteW elreeV
moc.regohejdnat@siraterces

Geldzaken

(retseemgninneP) tgeV red nav xaM ​
moc.regohejdnat@retseemgninnep

Wedstrijden

(sirassimmoc ecaR) ljiB nav red osirF
moc.regohejdnat@ecar

Sponsoring, sponsormogelijkheden en kleding

(sirassimmoc-RP) ameddeH eksteiW
moc.regohejdnat@rp

Commissies en activiteiten

(sirassimmoC nretnI) sA nav ekmeF ​
moc.regohejdnat@ci


Raad van Advies

rva@tandjehoger.com

Vertrouwenspersoon

​​​​​​​Kirsten Nikolaas
vertrouwenspersoon@tandjehoger.com

Voor alle overige vragen of wanneer het onduidelijk is met wie contact moet worden opgenomen:

moc.regohejdnat@liam

Postadres

GSWV Tandje Hoger
Postbus 1347
9701 BH GRONINGEN

Telefoonnummer:  68648374613+  nekjiereV areV (rettizroov) 

Rekeningnummer: NL86 RABO 0325 1375 60
Incassant ID: NL85ZZZ400230440000

Onze sponsoren