Media

Op deze webpagina is alles te vinden wat je niet of bijna nooit nodig hebt. Onder 'Documenten' staan de belangrijke naslagwerken die een (soort van) officiële status hebben (onder 'Verenigingsdocumenten' staan het huishoudelijk reglement, reglementen over materiaal en de statuten en onder ALV-documenten alle ingekomen stukken, agenda's en notulen van de afgelopen (h-)ALV's).

Daarnaast heeft Tandje Hoger een rijk archief, waarvan een aardig deel inmiddels gedigitaliseerd is. Krantenknipsels, verhalen, wedstrijduitslagen en natuurlijk een hele zwik Verzetjes: allemaal hier terug te vinden! Op zoek naar meer (fysiek) archiefmateriaal? Stuur dan een mailtje naar de intern commissaris (ic@tandjehoger.com) om te vragen naar de mogelijkheden.

Onze sponsoren