Het TH-uurrecord is geen vaste activiteit, maar ieder TH-lid die een poging wil wagen om het uurrecord te verbeteren mag dat! Geef dit dan aan bij de racecommissaris via race@tandjehoger.com. Die zorgt er voor dat de wielerbaan op Sportpark Corpus Den Hoorn wordt afgehuurd, en alles wat je dan nog hoeft te doen is in een uur zoveel mogelijk kilometers afleggen. Lukt het je het record te verbeteren, dan treedt je toe de échte TH-monumenten. Lees verder voor de gevestigde records en, niet geheel onbelangrijk, de regelgeving en toegepaste berekeningen.

Regels

Onze 'wiskundige' uit de vereniging en initiator van dit record heeft een aantal regels opgesteld om dit record te mogen breken:

 1. Het uurrecord wordt altijd gereden op de baan van TH in Groningen. De rijrichting is daarbij vrij uit te kiezen. Records gereden op de overdekte baan in Sloten bijvoorbeeld tellen niet mee.
 2. Men dient op de leden/donateurslijst van Tandje Hoger voor te komen.
 3. Er moet minstens 1 persoon als tijdwaarnemer aanwezig zijn die tevens de rondetijden noteert en de coaching verzorgt.
 4. Vermeld datum en aanvangstijd van de recordpoging. Desnoods mag je de weeromstandigheden, de getrapte versnelling, je laatst gehaalde tentamen, etc erbij vermelden. Dit laatste is echter niet verplicht.
 5.  De berekening van de afstand: Bij Durk was het puur geluk voor hem dat hij op het uur over de streep kwam. Maint kwam op 59'40" over de streep en had officieel nog een ronde moeten rijden. Als voorbeeld geef ik mijn eigen recordpoging: ik maakte mijn uur vol in de 21ste ronde. Na 20 ronden moest ik nog 1'24" rijden. De laatste ronde reed ik gemiddeld 29.88 km/h. 1'24" met die snelheid levert 0.697 km op, die dus bij het totaal van 20 ronden (33.20 km) konden worden opgeteld (dus 33.897 km). We bepalen bij deze dat je nog een rondje moet rijden als je voor 59'30" over de streep rijdt. Maint voldeed aan deze regel want hij kwam op 59'40" over de streep. Bij 59'24" had hij een ronde extra moeten rijden.

Regels uurrecord stadfiets

 1. De deelnemer moet een lid/donateur van TH zijn.
 2. Het onafhankelijke jurylid is lid/donateur van TH, ziet toet op het verloop van de poging en stelt de afgelegde afstand vast.
 3. De poging wordt gedaan op een stadsfiets: het rijwiel mag geen versnellingen hebben en trapt een verzet van 43 x 19 of iets in die orde.
 4. Fiets is in gebruik als normale stadsfiets en is in die hoedanigheid uitgerust met minstens één slot.
 5. Aan de start van de poging staat de fiets op slot (alle sloten), de renner staat twee meter achter zijn fiets. Een stadsfiets zet je immers niet neer zonder hem op slot te doen, dan ben je hem gegarandeerd kwijt. Op het startschot 'pang' rent de renner naar zijn fiets, opent het slot, rijdt weg en springt op zijn fiets.
 6. Opzetstuurtje is toegestaan.
 7. Er mogen bidonhouders op de fiets geplaatst worden.
 8. Andere hulpmiddelen die niet direct bij een stadsfiets horen zijn uit den boze. Dus geen klikpedalen, dunne bandjes en uitgeveilde bagagedragers. Op de fiets aanwezige standers, bagagedragers, fietsbellen of verlichting (huh?) mogen niet verwijderd worden, fietstassen mogen dat wel, al wordt aangeraden dat niet te doen omdat het een verrotte klus is ze er weer goed op te zetten.

Berekening kilometers

Dan nog eens de berekening van het gemiddelde... Vergeet effe de vreselijke 'formules' van Tjeerd die alles ontberen om een formule te zijn, want het is een conversietabel. De formule is:

Afstand = 1.61*n + 1.61*((59-min)*60 + 60-sec)/(60*min' + sec') [km]

Waarbij geldt:

 • n = het aantal afgelegde rondjes binnen het uur
 • min = het hiervoor benodigde aantal minuten
 • sec = het hiervoor benodigde aantal seconden
 • min' = het aantal minuten gedaan over het laatste rondje
 • sec' = het aantal seconden gedaan over het laatste rondje
 • 1.66 = totale afstand van 1 rondje op de wielerbaan

In woorden betekent dit dat eerst de afgelegde afstand van de volledig afgelegde rondjes wordt berekend en vervolgens het deel afgelegd om het uur vol te maken (d.w.z. resterende tijd gedeeld door tijd laatste rondje en dit maal afstand rondje).

Onze sponsoren