Ereleden

De ware ereleden van Tandje Hoger zijn leden die veel voor de club hebben betekend.

Dit loopt uit van oprichting der G.S.W.V. Tandje Hoger. Tot resurectie van de vereninging en ongeloofelijk hard inzetten voor de leden en omgeving.

De ereleden van Tandje Hoger zijn:

 • Kees Frenay
 • Victor Schimdt
  • TH was op sterven na dood. Na een sanering van loze leden bleven er nog geen 20 over. Erger nog, de drie statutair bepaalde bestuursleden waren niet te vinden. Ik heb, zijnde donateur, het voorzitterschap op me genomen. Gelukkig aangevuld met een secretaris en penningmeester. Aansluitend nog een tijd de rol van het penningmeester vervuld. Dat was de tijd dat TH met het legendarisch oranje blauw en witte tenue weer een dusdanige ledenboost kreeg dat ze weer volledig en doorgroeiende op eigen benen kon staan. Voor deze inzet ben ik beloond met het TH erelidmaatschap
 • Willem Remmers
 • Harry Haaksma
 • Marco Bergman
 • Wouter Slager
 • Binne de Haan
  • In het najaar van 2000 werd ik als eerstejaars geschiedenis lid van Tandje Hoger. Ik was al bekend met TH door mijn broer Folkert, hij was enkele jaren daarvoor TH-wedstrijdrenner en bestuurslid. In 2002 reed ik mijn eerste KNWU-wedstrijden in TH-kleuren. Bestuurslid werd ik in 2003, als PR-commissaris. Maar de meeste jaren ben ik binnen TH vooral actief geweest als wedstrijdrenner en redacteur van het Verzetje. Een hoogvlieger in de koers was ik niet, trots ben ik uiteraard wel op de keren dat ik samen met mijn TH-ploeggenoten de eer van Tandje Hoger op het NCK mocht verdedigen! Daarnaast was het maken van de Verzetjes samen met de andere redactieleden altijd een groot feest! Voor het dertigjarig lustrum in 2007 ben ik in de geschiedenis van TH gedoken en heb ik met hulp van oud-TH'ers het TH-archief opgebouwd. Ook zat ik in de lustrumcommissie. Op de lustrumdag werd ik tot mijn verrassing benoemd tot erelid van TH.
 • Jelte Krol
 • Roeland Kamp

Onze sponsoren