WelkomsThCursus!!

Beste (toekomstig) wielrenner, mountainbiker, baanwielrenner en/of veldrijder,

Wat leuk dat je je op het punt begeeft je in te schrijven voor een heuze WelkomsThCursus (afgekort: WC) bij de Groninger Studenten Wielervereniging Tandje Hoger (G.S.W.V. Tandje Hoger). Wij zullen natuurlijk ons uiterste best doen jullie een mooi inkijkje te geven in onze prachtige vereniging. Ook hopen we je wat tips en tricks te kunnen geven wat wielrennen betreft! Soigneren hoort daar natuurlijk ook bij. Tja, wat dat betekent? Dat wist ik ook nog niet toen ik meedeed aan de WelkomsThCursus, en nu rock ik het helemaal!

Maar wat is dat nou zo'n WC? Tijdens de WC zullen op vier maandagavonden in september trainingen worden gegeven. Je leert hier van allerlei vaardigheden. Afsluitend aan deze reeks zullen we gezamenlijk een Thoertocht gaan fietsen.

  • Maandag 2 september: Kennismaking met de fiets, controle, fietsen in een groep, schouder tegen schouder fietsen en de ander sturen om vertrouwen te krijgen op de fiets
  • Maandag 9 september: Bochtentraining
  • Maandag 16 september: Waaierrijden
  • Maandag 23 september: Sprinten

Ook lijkt het ons leuk samen te gaan eten, jullie een kijkje te laten nemen bij een van onze borrels en jullie de fijne kneepjes van het soigneren te leren. Deze activiteiten zullen binnen de 4 weken van de training worden gepland, de data worden later doorgegeven.

De kosten van de WC zullen 20euro bedragen. Je betaalt voor een super leuke intro periode bij Tandje Hoger, ook het samen eten zit in de prijs inbegrepen.

Om jouw inschrijving goed door te laten komen, heb ik wat informatie nodig. Vandaar deze Forms. Zodra er groepjes zijn gemaakt, krijgen jullie z.s.m. alle informatie toegestuurd met de wie/wats en de waars!

Na versturen van deze Forms ga je ermee akkoord dat we je in een Whatsappgroep zullen plaatsen. Mocht je dit niet willen, laat het weten (ic@tandjehoger.com).

Mocht je nou twijfelen of vragen hebben, laat dit vooral weten!

Belangrijk om te weten: of je nou net een racefiets hebt, al jaren wedstrijden hebt gereden, nog geen racefiets hebt of net hebt geleerd met klikkers te fietsen, we zullen op verschillende niveaus trainen. Het kan dus allemaal!

INSCHRIJVEN VIA: https://forms.gle/HaP2Sp7xoYuHZQMt7​​​​​​​

Groetjes van Iris!

Intern Commissaris Tandje Hoger


Mail: ic@tandjehoger.com of tel: 06-20692803

For English

Dear (future) cyclist, mountain biker, road racer and/or cyclo-cross rider,

How nice that you are about to sign up for a genuine WelkomsThCursus (WC for short) at the Groninger Studenten Wielervereniging Tandje Hoger (G.S.W.V. Tandje Hoger). We will of course do our utmost to give you a nice insight into our wonderful association. We also hope to give you some tips and tricks when it comes to cycling! Soigning is of course part of this. Well, what does that mean? I didn't know that when I took part in the WelcomeThCourse either, and now I totally rock it!

But what is WC? During the WC, there will be training sessions on four Monday evenings in September. You will learn all kinds of skills here. At the end of this series, we will cycle a Thoertocht together.

  • Monday 2 September: Getting to know the bike, control, cycling in a group, cycling shoulder to shoulder and steering the other to gain confidence on the bike.
  • Monday 9 September: Cornering training
  • Monday 16 September: Impeller riding
  • Monday 23 September: Sprinting

We also think it would be fun to have dinner together, give you a sneak peek at one of our drinks at the Tram13 and teach you the intricacies of 'Soigneren'. These activities will be planned within the 4 weeks of training, the dates will be communicated later.

The cost of the WC will be 20euros. You pay for a super fun intro period at Tandje Hoger, also the dinner together is included in the price.

In order for your registration to go through properly, I need some information. Hence these Forms. As soon as groups have been made, you will be sent all the information with the who/what and the where!
After sending these Forms, you agree that we will put you in a Whatsapp group. If you do not want this, please let us know (ic@tandjehoger.com).

If you have any doubts or questions, please let us know!

Important to know: whether you have just got a road bike, have raced for years, don't have a road bike yet or have just learned to ride with clickers, we will train at different levels. So it's all possible!

SIGN UP VIA: https://forms.gle/HaP2Sp7xoYuHZQMt7
​​​​​​​

Greetings from Iris!
Commissioner Tandje Hoger

Mail: ic@tandjehoger.com or tel: 06-20692803

Beginnerscursus.jpeg

Onze sponsoren